Inom Ramarna

Inom Ramarna – rådgivning på toppnivå

Vi kan hjälpa dig som ägare genom att sätta fokus på styrelsen eller ledningen. Med många års erfarenhet från små- och nystartade företag med upp till sextiotalet anställda kan vi hjälpa dig som ägare att formulera dina ägardirektiv, fokusera styrelsen och strategiarbetet eller stödja det operativa genom att temporärt ta en ledarroll.

Kasper Aase har startat arton verksamheter inom vitt skilda branscher, har varit styrelseledamot i styrelser med utländska ägare och extern ledamot i fem styrelser. Vidare har han varit anställd vid en konkurs, deltagit vid såväl anställningar som vid uppsägningar och fackliga förhandlingar, avslutat och/eller sålt ett halvdussin verksamheter varav en i en större exit och därigenom investerat i dussinet verksamheter.

För fullständig Curriculum Vitae se profilen på LinkedIn.